אֵלִי אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא הָבֵא נָא Elihaou hanavi

 

אָמַר יְהֹוָה לְיַעֲקֹב par Rabbi SELLAM Abraham

 

שָׁבוּעַ טוֹב בָּא לִקְרַאתְכֶם par David BALOUKA ZAL

בְּמוֹצָאֵי יוֹם מְנוּחָה par Rabbi SELLAM Abraham

Durant le mois d’Eloul on ajoute le piyout suivant :